Understanding ECMAScript 6


Съдържание

Въведение

 1. Как работят блок обвързванията
 2. Strings и Регулярни изрази
 3. Функции
 4. Разширена Обектна функционалност
 5. Destucturing за по-лесен достъп до данни
 6. Simbols и simbol свойства
 7. Sets и Maps
 8. Iterators и Generators
 9. Въвеждане на Класове в JavaScript
 10. Подобрени възможности за Arrays
 11. Promises и Асинхронно програмиране
 12. Proxies и Reflection API
 13. Капсулиране на код с модули